Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
giepe2
2288 2f34
Reposted fromtrickster trickster viakrzysk krzysk
giepe2
9379 9979
off the shoulder
giepe2
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaantoninaa antoninaa
giepe2
5420 7bfa
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaMartwa13 Martwa13
6255 5cf9
giepe2
Reposted fromgreensky greensky viajethra jethra
giepe2
8048 932f
Reposted fromFero Fero viaJaanis93 Jaanis93
giepe2
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahansoolo hansoolo
giepe2
giepe2

Cows seeing grass after 6 months indoors

Reposted fromnaich naich viathauturien thauturien
giepe2
3065 a014 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialubisztosuko lubisztosuko
giepe2
giepe2
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
giepe2
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
giepe2
giepe2
0695 55d5
Reposted fromGIFer GIFer viasucznik sucznik
giepe2
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
giepe2
giepe2
3524 8894
giepe2
5867 ef35
Reposted fromhagis hagis viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl