Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
giepe2
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu viadeparter departer
giepe2
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viaamelinowa amelinowa
giepe2
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamelinowa amelinowa
giepe2
8148 78f1 500
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
giepe2
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaamelinowa amelinowa
giepe2
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viaamelinowa amelinowa
giepe2
7787 438a 500
Reposted fromfantik fantik viaamelinowa amelinowa
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaLusia Lusia
giepe2
Kiedy już masz pewność, że ten drugi ktoś nie ma cię już dawno ani w sercu ani w głowie i prawdopodobobnie nigdy nie miał, sprawa wcale nie staje się łatwiejsza. Logika podpowiada, że nie ma czego żałować i za kim płakać, jednocześnie jednak zastanawiasz jak nieistotną drobinką musisz być w ludzkich życiach, by z nich znikać jak paproszek strzepnięty z ramienia. 

Każdego ranka patrzysz na swoje blade dłonie poznaczone żyłami i czujesz się coraz bardziej przeźroczysty i niknący. Poruszasz się wśród ludzi jak duch, jak odcinek przestrzeni, którego się unika wzrokiem. Snujesz się trochę jak latawiec zerwany ze sznurka - bez celu, klucząc w różnych kierunkach, odbijając w małe uliczki, przystając na kilka minut jakbyś się zastanawiał co tu robisz i gdzie miałeś dotrzeć.

Już nigdzie, jesteś wyrzuconą przez okno kartką papieru z nieudanym szkicem wiersza, jesteś psem wypchniętym z samochodu na środku drogi krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Pozbawiony kontekstu i prawa do bycia wspomnieniem właściwie utraciłeś podmiotowość i któregoś dnia rano obudzisz się by spojrzeć na swoje dłonie i ich nie zobaczysz. Albo się po prostu nie obudzisz, obracając pobożne życzenia o twoim nieistnieniu w rzeczywistość.
— Idź Sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
giepe2
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viapannakies pannakies
giepe2
giepe2
1886 7d62 500
Reposted fromkociokwik kociokwik viaedhell edhell
giepe2
8941 4fe4 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaangusiasty angusiasty
giepe2
2630 795d
Reposted fromkatsiu katsiu viahornypigeon hornypigeon
giepe2
giepe2
0748 0491
Reposted fromlosbananos losbananos viahornypigeon hornypigeon
giepe2
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
giepe2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl