Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
giepe2
Reposted frommegahype megahype
giepe2

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viazakurzonateczka zakurzonateczka
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viazakurzonateczka zakurzonateczka
giepe2
4999 6cd2 500
Reposted fromSardion Sardion viafelicka felicka
giepe2
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viafelicka felicka
9737 5c3d 500

nadapop:

I have a friend
I’ve never seen
He hides his head
inside a dream
Yes, only love
can break your heart

https://youtu.be/Heu4wdrmhQk

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
giepe2
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaribsyss ribsyss
giepe2
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaoll oll
giepe2
0548 a54a
Reposted frommarze marze viagabor gabor
giepe2
giepe2
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadimer dimer
giepe2
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
giepe2
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
giepe2
giepe2
4120 b4b3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagronsaker gronsaker
giepe2
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
giepe2
1037 612a
Reposted fromundine undine viaangusiasty angusiasty
3446 e094 500
Reposted fromSplybox Splybox viaangusiasty angusiasty
giepe2
6338 4ba2 500
Reposted fromnumbereight numbereight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl