Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
giepe2
giepe2
1168 cf9d 500
Reposted fromlllm lllm viahornypigeon hornypigeon
giepe2
Wiesz, że jak zginiesz to zobaczę Cię nago, bo będę musiał zidentyfikować Twoje zwłoki?
— Gdy wybierasz się w góry.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
giepe2
Reposted frompffft pffft
giepe2
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viaelinela elinela
giepe2
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaelinela elinela
giepe2
giepe2
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viaelinela elinela
giepe2
9103 014e 500
Reposted frompiehus piehus viamandziara mandziara
giepe2
1706 96c4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaangusiasty angusiasty
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viazakurzonateczka zakurzonateczka
giepe2
Reposted fromFlau Flau viaangusiasty angusiasty
giepe2
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viafelicka felicka
giepe2
7301 a317 500
Reposted from2017 2017 viaangusiasty angusiasty
giepe2
giepe2
1708 067c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaangusiasty angusiasty
giepe2
5245 66a4 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
giepe2
2032 561b 500
Author: unknown
Reposted frompressanybeton pressanybeton viagacior gacior
giepe2
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, 
przewodnik po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
ciągle w pracy
i w pracy po pracy
i wieczorami w pracy
i w weekendy też w pracy
jak jakiś chuj.
— ?
Reposted byklaucimjaucicommon
giepe2
2144 a1af
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaangusiasty angusiasty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl